Amatorska Liga Airsoftowa

Co to jest:

Amatorska Liga Airsoftowa to cykl zajęć w strzelectwie rekreacyjnym z karabinków 6 mm na plastikowe kulki (Air Soft Gun) oraz wiatrówek połączony z serią zawodów podsumowujących. Zajęcia odbywać się będą na obiektach OSiR oraz w terenie. Zajęcia i zawody poprzedzone zostaną szkoleniem w zakresie korzystania z karabinków przeprowadzonym przez profesjonalnych instruktorów Air Soft Gun. Każde zajęcia składać się będą z części teoretycznej oraz strzelania statycznego i dynamicznego m.in. wg. Międzynarodowych zasad IPSC. W zajęciach uczestniczyć będą 20-osobowe grupy młodzieży gimnazjalnej i licealnej podzielone wiekowo. Impreza kończąca ligę stanowić będzie część III Podkarpackiego Zlotu Airsoftowego organizowanego w sierpniu 2010 r. w Tarnobrzegu. Uczestnicy zajęć wezmą udział w zawodach organizowanych podczas zlotu jako reprezentacja Tarnobrzega

Co to jest ASG (airsoft):
Air Soft Gun (BB guns) są wiernymi replikami broni palnych w skali 1:1, strzelającymi plastikowymi kulkami o średnicy 6mm. Air Soft Gun nie jest bronią. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji ze zmianami wprowadzonymi ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 451) okreśła: ”Art.8 W rozumieniu ustawy bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17J.”. W przypadku ASG ww. energia waha się od 0,5 do 1 J

Wymogi stawiane uczestnikom:
- Ukończone 16 lat ( liczy się data urodzenia a nie rocznik).
- Należy mieć przy sobie aktualną legitymację szkolną.
- Podpisane oświadczenie a wypadku osób niepelnoletnich dodatkow podpisana rodzica lub opiekuna na uczestnictwo -

Pobierz Oświadczenie

Informacje o miejscu spotkania i terminach:
Spotkanie organizacyjne wkrótce